• Łączy Firmy, Ludzi i Kraje

  • Tworzymy dla środowiska

Innowacyjne urządzenie DEOS 500 – dehydrator elektrokinetyczny.

Profesor zwyczajny dr. hab. Januray Bień
Prof. dr. Tomasz Kamizela 

DEOS 500 jest innowacyjnym urządzeniem w technologii odwadniania osadów siekowych w skali całej Europy.

Funkcjonalność urządzenia dotyczy ograniczenia ilości wody zawartej w osadach ściekowych. Obecnie w Polsce i w Europie nie ma podobnej technologii odwadniania osadów ściekowych jak DEOS 500. Dostępne technologie obejmują urządzenia filtracyjne oraz wirówki, w których praktyczny stopień odwodnienia osadów oscyluje na poziomie 20% zawartości suchej masy. Urządzenie DEOS 500 umożliwi redukcję uwodnienia do zawartości około 40% oraz zredukowanie objętości osadów o około 50% Urządzenie DEOS 500 umożliwia maksymalizację odwodnienia osadów poprzez zastosowanie zjawisk elektro-kinetycznych elektroforezy i elektroosmozy oraz rozpadu błon komórkowych mikroorganizmów zawartych w osadach. W stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań DEOS stanowi urządzenie łączące filtrację plackową ze zjawiskami elektrokinetycznymi oraz oddziaływaniem dezintegracyjnym.

DEOS 500 to technologia odwadniania osadów z wykorzystaniem zjawisk elektro-kinetycznych oraz filtracji. Prosta konstrukcja umożliwia łatwy proces produkcji i konserwacji. Na przedstawione urządzenie DEOS 500 posiadamy ochronę patentową o numerze KR101137604 (B1).

 

Zobacz jak działa dehydrator elektrokinetyczny:  

 

Global Bussines Promotion Group
Napisz do Nas:
© Global Business Promotion Group - All Rights Reserved